Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Szczegóły aktualności - XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Tag img 06.06.2024, 12:48
Article heading icon

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Lublinie otrzymało środki finansowe z Priorytetu 3. „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Logo NPRC

Otrzymaliśmy wsparcie na „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”).

Zostały przeprowadzone konsultacje z pracownikami Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie na temat trafności wyborów książek przez społeczność szkolną.

Trafność wyborów książek została również zaopiniowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie oraz Samorząd Uczniowski XIX LO.

Kwota środków finansowych wynosi 15 000 zł. Na zakup nowości wydawniczych i lektur przeznaczono 7 800 zł, a na wyposażenie biblioteki i czytelni 7 200 zł.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie atrakcyjności udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, oraz wzrost dostępności do książek w bibliotekach szkolnych poprzez unowocześnienie wyposażenia bibliotek (np. regały, półki na książki, wyposażenie czytelni)