Zespół poradni - XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Article heading icon

Współpraca z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie wspiera Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Lublinie przy ulicy Ignacego Rzeckiego 21, oraz:

  • Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Karłowicza;
  • IV Komisariat Policji w Lublinie, ul. Zana 45;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie wraz z Filiami;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Zakładowa 11;
  • Kuratorzy Sądowi;
  • Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6;
  • inne instytucje wskazane w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym ZSO nr 5.