Projekty - XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Article heading icon

Projekty

Projekty realizowane w XIX Liceum Ogólnokształcącym:

  • Lustro

Program wspierania rozwoju uczniów, wzmacniania ich umiejętności w podejmowaniu konstruktywnych decyzji, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach i promujący zdrowie psychiczne młodzieży.

  • Mediacje

To jedna z form samodzielnego, rówieśniczego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów. Uczniowie w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji poszukują rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu.