Oferta edukacyjna

Article heading icon

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy naukę w dwóch klasach pierwszych:

Informacja

1KM – klasa psychologiczno- dziennikarska

rozszerzenia: język polski – biologia - język angielski lub język polski – wos - język angielski

przedmiot dodatkowy: podstaw psychologii lub podstawy dziennikarstwanauczane języki: język angielski, drugi język do wyboru: niemiecki, lub hiszpański

1- KM

Fascynuje Cię świat ludzkiego umysłu? Interesujesz się życiem społecznym i psychologią?
Ciekawi Cię otaczająca rzeczywistość? Wybierz tę klasę.


W klasie psychologicznej:

 • poznasz podstawowe teorie na temat uczenia się, kierowania emocjami i radzenia sobie ze stresem,
 • rozwiniesz umiejętność skutecznego porozumiewania się,
 • dowiesz się, jakie są najważniejsze odkrycia nauk przyrodniczych,
 • weźmiesz udział w cyklu zajęć warsztatowych z zakresu podstaw psychologii.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia,
 • język polski,
 • język angielski


Zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii

Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oraz Instytutem Filologii Polskiej UMSC

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne i przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

Interesuje Cię otaczająca rzeczywistość? Ciekawi Cię, co dzieje się w kraju i na świecie? Pasjonujesz się literaturą, sztuką? Lubisz film i teatr?
Wybierz tę klasę.


W klasie dziennikarskiej:

 • poznasz i zrozumiesz rolę mediów we współczesnym świecie,
 • udoskonalisz umiejętność świadomego odbioru przekazów medialnych oraz różnych tekstów kultury,
 • rozwiniesz kreatywność, zdolność krytycznego myślenia i kompetencje komunikacyjne
 • zgłębisz problemy współczesnego świata i zrozumiesz znaczenie postawy obywatelskiej.
 • weźmiesz udział w zajęciach edukacji medialnej.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język angielski


Zajęcia dodatkowe: podstawy dziennikarstwa

Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej UMSC, Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne i przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

Informacja

1OP – klasa biznesowo-marketingowa

rozszerzenia: matematyka – geografia - język angielski lub biologia – geografia - język angielski

przedmiot dodatkowy: język angielski biznesowy lub komunikacja w organizacji

nauczane języki: język angielski, drugi język do wyboru: niemiecki, lub hiszpański

1-OP

 Interesuje Cię geografia i języki obce? Chcesz poszerzać wiedzę
o współczesnym świecie? Ciekawią Cię rządzące nim mechanizmy? Wybierz ten profil.

W klasie biznesowej:

 • rozwiniesz umiejętności lingwistyczne na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego w biznesie,
 • zdobędziesz wiadomości z zakresu biznesu i zarządzania,
 • rozwiniesz umiejętność myślenia analitycznego,
 • poznasz procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie
 • zrozumiesz ich wpływ na przestrzeń geograficzną Polski, regionu i świata


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • geografia,
 • język angielski


Zajęcia dodatkowe: język angielski biznesowy

Współpraca z Wydziałem Lingwistyki UMCS, Centrum Brytyjskim UMCS oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS

Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych.

Jesteś osobą dociekliwą? Interesują Cię zjawiska kulturowe, społeczne, ekonomiczne? Śledzisz życie gospodarcze i polityczne kraju? Jeśli tak, wybierz tę klasę.


W klasie marketingowej:

 • rozwiniesz uzdolnienia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, szczególnie biologii i geografii,
 • udoskonalisz badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk przyrodniczych,
 • zdobędziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 • poznasz wpływ procesów społeczno-gospodarczych na przestrzeń geograficzną Polski, regionu i świata.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia,
 • geografia,
 • język angielski

Zajęcia dodatkowe: komunikacja w organizacji

Współpraca z Wydziałem Lingwistyki UMCS, Centrum Brytyjskim UMCS oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS

Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych.