Prezydium Rady Rodziców ZSO nr 5 w Lublinie - XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Article heading icon

Prezydium Rady Rodziców ZSO nr 5 w Lublinie

Rada rodziców w roku szkolnym 2023/24

  • Pan Tomasz Rejowski – przewodniczący
  • Pan Tomasz Filipczak – zastępca przewodniczącego
  • Pani Katarzyna Samberger – sekretarz

  • Pani Anna Łukasik – Butryńska
  • Pani Emilia Jodełko
  • Pani Anna Bełczącka